سفارش تبلیغ
صبا

همسفر...

 
من ودوستان
زندگی دفتری از خاطره است

یک نفر در دل شب ، یک نفر در دل خاک

یک نفر همدم خوشبختی هاست ، یک نفر همسفر سختی هاست

چشم تا باز کنیم عمرمان می گذرد ، ما همه همسفریم
ادامه مطلب

[ یکشنبه 91/7/30 ] [ 11:33 صبح ] [ فروشگاه اینترنتی جهان کالا ]

مرگ انسانیت

صحبت از پژمردن یک برگ نیست

وای . جنگل را بیابان می کنند.

دست خون آلورد را در پیش چشم خلق پنهان می کنند

هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند

فرض کن مرگ قناری هم در قفس مرگ نیست .

فرض کن یک شاخه گل هم در جهان نیست

فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست

در کویری سوت وکور

درمیان مردمی با این مصیبت ها صبور

صحبت از مرگ محبت . مرگ عشق .

گفتگو از مرگ انسانیت است

هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

آنچه این نامردمان با جان انسان می کنند .
ادامه مطلب

[ جمعه 91/7/7 ] [ 8:40 صبح ] [ فروشگاه اینترنتی جهان کالا ]

آغاز

آغاز همان لحظه ایست که به فکر ساختن افتادیم . شروعش مبارک
ادامه مطلب

[ یکشنبه 91/7/2 ] [ 10:55 صبح ] [ فروشگاه اینترنتی جهان کالا ]